Xestión de punto de venda

Realizamos todo o proceso de implantación de produtos en expositores segundo planogramas, así como a súa xestión e actualización. Implantamos accións de merchandising e controlamos o rexistro de información en punto de venda e a elaboración de rutas e a loxística de expositores e produtos.

  • Implantación de produtos en expositores segundo planogramas
  • Bases de datos de expositores
  • Xestión e actualización de expositores
  • Implantación de accións de merchandising
  • Rexistro de información no punto de venda
  • Elaboración de rutas
  • Loxística de expositores e produtos
punto_venta_sectores