Método de traballo

Desenvolvemos unha metodoloxía propia baseada no coñecemento profundo das necesidades dos nosos clientes, o desenvolvemento dun proxecto personalizado e o rigor, a profesionalidade e o aforro de custos na súa aplicación.

Consultoría de necesidades do cliente

 • Avaliación e diagnóstico do servizo solicitado e detección de necesidades.
 • Definición de obxectivos de común acordo co cliente.
 • Deseño e planificación de solucións de externalización.

Elaboración de proposta personalizada

 • Definición de operacións e procesos.
 • Proposta de fases de implementación e controis para cada etapa.
 • Elaboración de orzamento.

Organización do proyecto

 • Asignación dun responsable.
 • Deseño e análise de procesos.
 • Adecuación á cultura corporativa do cliente.
 • Creación de canles de comunicación para a xestión do cambio.
 • Documentación dos procesos.
 • Avaliación e implantación dos plans de prevención necesarios.

Desenvolvemento do proceso

 • Asignación de recursos humanos, técnicos e materiais ao proxecto.
 • Formación de persoal.
 • Medición de procesos e resultados.
 • Control constante de calidade.
 • Supervisión e resolución de posibles incidencias.
 • Análise das melloras establecidas.
 • Mellora da produtividade.

Seguimento do proceso

 • Dispoñibilidade permanente do principal responsable do proxecto.
 • Aplicación de plans de mellora.
 • Xestión transparente e compartida.
 • Sistemas de medición e control.