Loxística

Somos especialistas en procesado, preparación e almacenaxe de mercadorías, control e xestión de stocks. Realizamos as tarefas de control e análise de riscos nas operacións e a coordinación do almacén cos departamentos de contabilidade e inventario. Contamos con frota propia para repartición.

  • Metodoloxía da preparación de pedidos
  • Preparación e almacenaxe de mercadorías
  • Carga e descarga
  • Control e xestión de stocks
  • Control e análise de riscos en operacións
  • Coordinación de almacén con outros departamentos
  • Servizos de repartición
logistica_sectores