Industria

Asumimos tarefas auxiliares, de loxística e xestión de cadeas de produción, etiquetado e información. Realizamos tarefas de procesado, manipulado e envasado cos máis altos estándares de calidade, eficacia, hixiene e protección ao consumidor final.

Servizos de proceso industriais

  • Alimentación de liñas de produción
  • Etiquetado e información de produtos
  • Manipulación e envasado
  • Control de calidade
  • Ensamblaxe de produtos
  • Loxística de produto acabado
  • Actividades auxiliares á produción

Servizos de limpeza

  • Naves industriais
  • Fábricas
  • Oficinas
industria_sectores