Aviso legal

Titular do Sitio Web

  • Titular: Grupo Externa
  • CIF: B70061577
  • Domicilio social:  R/ Gambrinus 57. 15008 (A Coruña)
  • Teléfono: (+34) 981 005 612
  • Mail: rrhh@externaservicios.es

I.- Política de privacidade e protección de datos persoais

* Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito ao domicilio social de Grupo Externa ou á dirección de correo electrónico info@grupoexterna.net, incluíndo en ambos casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificador similar, para solicitar o exercicio do dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

* Vías a través das que se recollen datos persoais. Finalidades do tratamento

  • Formularios de contacto e medios de comunicación tradicionais

Permítese ao usuario o envío non cifrado dos seus datos persoais a través de formularios de contacto de tipo estándar, aloxados nos servidores de Grupo Externa, contratados a outras empresas de hosting. Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Grupo Externa é titular. Así mesmo, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

  • Navegación web (cookies)

O Sitio Web emprega cookies. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no Sitio Web e permitirlle unha navegación máis fluída e personalizada.

Para utilizar este Sitio Web non resulta necesaria a instalación de cookies. O usuario pode non aceptalas ou configurar o seu navegador para bloquealas e, no seu caso, eliminalas.

II.- Contido do Sitio Web

Os contidos literarios do Sitio Web ofrécense baixo a licenza que se indica no pé da páxina. Exceptúanse desta licenza todos os contidos non literarios, aqueles sobre os que se indique outra licenza aplicable, os signos distintivos (marcas, nomes comerciais, etc.) e o modelo, cuxos créditos figuran no pé de páxina do Sitio Web e cuxa autoría e licenza de uso debe consultarse na web que dende aí se enlaza.

III.- Responsabilidade polo contido do Sitio Web

O Sitio Web contén textos elaborados con fins unicamente informativos e divulgativos. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio Web sen recorrer previamente ao correspondente asesoramento profesional.

As ligazóns externas que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros. Grupo Externa non responde dos contidos nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que Grupo Externa recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

IV. Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web rexen en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. O idioma orixinal de redacción e interpretación deste aviso legal é o español. Este aviso legal non será arquivado individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.

En caso de conflito legal, as partes acordan someterse aos Xulgados e Tribunais da Coruña, por ser este o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidera corresponderlles.

Grupo Externa elaborou este aviso legal por iniciativa propia tomando como base os textos legais dispoñibles baixo Licencia CC By na páxina web www.abanlex.com.