Atención a menores e dependentes

Posuímos unha ampla experiencia en servizos de transporte escolar, adaptado e discrecional. Somos especialistas en acompañamento de viaxeiros con necesidades especiais como menores e dependentes, cos maiores criterios de profesionalidade e flexibilidade no servizo.

  • Acompañamento transporte escolar
  • Auxiliar de comedor
  • Actividades extraescolares
  • Transporte adaptado
atencion_sectores