Mètode de treball

Desenvolupem una metodologia pròpia basada en el coneixement profund de les necessitats dels nostres clients, el desenvolupament d’un projecte personalitzat i el rigor, la professionalitat i l’estalvi de costos en la seva aplicació.

Consultoria de necessitats del client

 • Avaluació i diagnòstic del servei sol·licitat i detecció de necessitats.
 • Definició d’objectius de comú acord amb el client.
 • Disseny i planificació de solucions d’externalització.

Elaboració de proposta personalitzada

 • Definició d’operacions i processos.
 • Proposta de fases d’implementació i controls per a cada etapa.
 • Elaboració de pressupost.

Organització del projecte

 • Assignació d’un responsable.
 • Disseny i anàlisi de processos.
 • Adequació a la cultura corporativa del client.
 • Creació de canals de comunicació per a la gestió del canvi.
 • Documentació dels processos.
 • Avaluació i implantació dels plans de prevenció necessaris.

Desenvolupament del procés

 • Assignació de recursos humans, tècnics i materials al projecte.
 • Formació de personal.
 • Mesurament de processos i resultats..
 • Control constant de qualitat.
 • Supervisió i resolució de possibles incidències.
 • Anàlisi de les millores establertes.
 • Millora de la productivitat.

Seguiment del procés

 • Disponibilitat permanent del principal responsable del projecte.
 • Aplicació de plans de millora.
 • Gestió transparent i compartida.
 • Sistemes de mesurament i control.