Indústria

Assumim tasques auxiliars, de logística i gestió de cadenes de producció, etiquetatge i informació. Realitzem tasques de processament, manipulat i envasat amb els més alts estàndards de qualitat, eficàcia, higiene i protecció al consumidor final.

Serveis de procés industrials

  • Alimentació de línies de producció
  • Etiquetat i informació de productes
  • Manipulació i envasat
  • Control de qualitat
  • Assemblatge de productes
  • Logística de producte acabat
  • Activitats auxiliars a la producció

Serveis de neteja

  • Naus industrials
  • Fàbriques
  • Oficines
industria_sectores