El Grup

Grupo Externa compta amb diferents divisions empresarials per a les seves diferents àrees d’activitat, sectors i clients.

Externa Servicios

A través d’Externa Servicios desenvolupem projectes integrals, a mesura i especialitzats per a les àrees que es poden externalitzar en els sectors industrials i de serveis, i en les activitats auxiliars de les empreses. Per a això disposem de professionals de reconegut prestigi i àmplia experiència, especialistes en cadascuna de les línies de negoci. La nostra filosofia es basa en una gestió eficaç dels processos i en la millora de la productivitat, la competitivitat i la rendibilitat.

Els nostres clients es beneficien de:

 1. Reducció de despeses i estalvi en temps, esforç i mà d’obra que poden dedicar a altres aspectes crítics del seu negoci.
 2. Implantació de solucions i procediments innovadors per elevar l’eficàcia i la productivitat de les cadenes de producció.
 3. Reducció dels costos d’operació, logística, formació professional i capacitació.
 4. Major especialització i valor afegit en els projectes de gestió integral de RRHH, de selecció de personal i d’anàlisi i descripció dels llocs de treball.
 5. Més agilitat en la supervisió, detecció i resolució d’incidències.
 6. Augment de la rendibilitat i la flexibilitat operativa.
 7. Control i anàlisi de riscos en operacions.

Externa ETT

Operem com a empresa de treball temporal (nº 79/0280/14). Posem a la disposició dels nostres clients serveis de contractació, selecció i avaluació de personal per a les diferents categories professionals, sempre adaptats als seus projectes i necessitats. Som especialistes en Treball Temporal i en consultoria en RRHH.

Els avantatges per als nostres clients són:

 1. Gestió integral d’equips humans: selecció, prevenció de riscos laborals, contractació, formació, creixement i motivació de persones.
 2. Immediatesa per incorporar els millors candidats en un temps mínim.
 3. Servei propi de Prevenció de Riscos Laborals.
 4. Solvència econòmica. Complim com ETT amb tots els requisits exigits per llei i disposem de tots els avals davant l’administració.
 5. Solvència tècnica. Comptem amb àmplies bases de dades per sectors empresarials així com d’especialistes de selecció de personal, consultors de desenvolupament de RRHH i tècnics en Prevenció de Riscos Laboral.
 6. Assessoria jurídica especialitzada per operar en un sector regulat i amb una jurisprudència canviant.

BTS Backoffice & Telephone Service

Des de la nostra empresa especialitzada en l’externalització comercial aportem els millors mitjans tècnics i humans en les accions de força de venda per donar suport als nostres clients en venda de productes estacionals, reforç de xarxes comercials, expansió a nous mercats, introducció de nous productes i promoció de canals específics.

Comptem amb àmplia experiència en els principals sectors (financer, telecomunicacions, energia, alimentació…) i cobrim tots els aspectes del disseny, gestió i organització de Punts de Venda, call center i CRM.

BTS Telecomunicaciones

A través d’aquesta empresa especialitzada en serveis de telecomunicacions, organitzem i executem en la seva integritat la implantació de botigues de telefonia mòbil de companyies en procés d’expansió. Som referents en innovació, desenvolupament i eficiència en telecomunicacions. Ens avala l’experiència adquirida com a distribuïdors exclusius a les zones d’obertura de les principals companyies de telefonia que operen a Espanya.

Externa Formación

En Externa Formación recolzem a les organitzacions en les necessitats de formació i especialització del seu capital humà, i posem a la seva disposició plans formatius integrals, adaptats a les diferents necessitats i a les diferents metodologies. El nostre objectiu és millorar el rendiment de persones i companyies a través de la nostra experiència en formació i desenvolupament.

Externa Selección

A Grupo Externa li ajudem a identificar i atreure al directiu que la seva empresa necessita. Seleccionem als millors professionals de confiança que siguin capaces d’aconseguir resultats i assegurar el futur de la seva empresa. El nostre servei de “headhunting” avalua el nivell de competències dels seus equips de treball, o d’aquells que desitgi incorporar, per determinar la dimensió real i potencial dels seus coneixements i habilitats. Li ajudem a prendre les decisions correctes amb una visió clara a través una avaluació de capacitats i habilitats de lideratge.