Avís legal

Titular del Lloc Web

  • Titular: Grupo Externa
  • CIF: B70061577
  • Domicili social:  C/ Gambrinus 57. 15008 (la Corunya)
  • Telèfon: (+34) 981 005 612
  • Mail: rrhh@externaservicios.es

I.- Política de privacitat i protecció de dades personals

* Exercici de Drets de Protecció de Dades

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Grupo Externa o a l’adreça de correu electrònic info@grupoexterna.net, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

* Vies a través de les quals es recapten dades personals. Finalitats del tractament

  • Formularis de contacte i mitjans de comunicació tradicionals

Es permet a l’usuari l’enviament no xifrat de les seves dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors de Grupo Externa, contractats a altres empreses de hosting. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals Grupo Externa és titular. Així mateix, podrà facilitar-nos les seves dades a través de telèfon, correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte. La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-li la informació o serveis que ens sol·liciti.

Certs serveis prestats a través del website poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei que es tracti.

  • Navegació web (cookies)

El Lloc Web utilitza cookies. Les cookies són fitxers creats en el navegador de l’usuari per registrar la seva activitat en el Lloc web i permetre-li una navegació més fluïda i personalitzada.

Per utilitzar aquest Lloc web no resulta necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador per bloquejar-les i, si escau, eliminar-les.

II.- Contingut del Lloc Web

Els continguts literaris del Lloc Web s’ofereixen sota la llicència que s’indica en el peu de la pàgina. S’exceptuen d’aquesta llicència tots els continguts no literaris, aquells sobre els quals s’indiqui una altra llicència aplicable, els signes distintius (marques, noms comercials, etc.) i la plantilla, els crèdits de la qual figuren en el peu de pàgina del Lloc Web i l’autoria del qual i llicència d’ús ha de consultar-se a la web que des d’aquí s’enllaça.

III.- Responsabilitat pel contingut del Lloc web

El Lloc Web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatius. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc Web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços externs que conté aquest Lloc Web condueixen a llocs gestionats per tercers. Grupo Externa no respon dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs. L’ús d’enllaços externs tampoc implica que Grupo Externa recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació..

IV. Normativa i Jurisdicció

Les presents Condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix lloc web.

En cas de conflicte legal, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la Corunya, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre’ls.

Grupo Externa ha elaborat aquest avís legal per iniciativa pròpia prenent com a base els textos legals disponibles sota Llicencia CC By a la página web www.abanlex.com.